Mae’r awdur Mike Parker newydd ennill gwobr Owain Glyndŵr am ei gyfraniad arbennig i’r celfyddydau yng Nghymru.

Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn teithio a mapiau ers ei blentyndod, ac ymhlith ei lyfrau mae The Rough Guide to WalesThe Wild RoverMapping the Roads, ac On The Red Hill.