Mae Cymdeithas Madog yn sefydliad sy’n helpu pobl yng ngogledd America i ddysgu, defnyddio a mwynhau’r iaith Gymraeg. Bob blwyddyn mae’r gymdeithas yn cynnal cyrsiau Cymraeg. Fe fu Golwg yn holi rhai o’r aelodau pam eu bod nhw wedi mynd ati i ddysgu’r iaith a beth yw eu cysylltiad â Chymru…

Meagan Davis – Renton, Washington