Annwyl Olygydd,

Mae Huw Onllwyn yn crybwyll nifer o resymau ac anawsterau difrifol sydd – yn ei dyb ef – yn adweithio’n arw yn erbyn ymdrechion yr Alban i ennill annibyniaeth (Golwg 19 Awst).