Ym mis Mai 2020, prin ddeufis wedi’r cyfnod clo cyntaf, gofynnodd oriel yng Ngheredigion i bobol anfon eu gwaith llaw atyn nhw…

Yn y gwanwyn y llynedd, a phawb wedi eu cyfyngu i’w tai yn trïo gwneud synnwyr o’r haint newydd a oedd yn y tir, cafodd Rheolwr Celfyddydau Gweledol y Ganolfan Gelfyddydau yn Aberystwyth syniad gwreiddiol.