Mae Gwennan Harries, sydd wedi cael ei chanmol yn gyson yn ystod Ewro 2020 am ei sylwebaeth ar S4C, wedi dweud wrth Golwg ei bod hi’n “gobeithio i’r nefoedd na fydd twrnament fel hwnna eto”, a bod y strwythur eleni o gynnal gemau ledled Ewrop yn arwydd o sut mae pêl-droed wedi cael ei “fasnacheiddio”.