“Sefyllfa warthus” datblygiad tai Cae Rhosydd 

Mae sefyllfa datblygiad tai yn Nyffryn Ogwen wedi cythruddo trigolion Rachub a’r cyffiniau.

Yn ôl Gareth Llwyd, mae Cyngor Cymuned Llanllechid a Menter Iaith Dyffryn Ogwen yn anfodlon iawn ac yn bryderus am y modd y mae Adran Gynllunio Cyngor Gwynedd a’r gymdeithas dai, Adra, wedi newid natur a bwriad y cais cynllunio ar gyfer Cae Rhosydd, Rachub.

Gallwch ddarllen rhagor am y newidiadau a’r pryderon yn lleol ar Ogwen360.

Datblygiad Tai Cae Rhosydd 

Galw ar Gyngor Gwynedd i gywiro sefyllfa warthus

Fydd pethau byth ’run fath – ond dydi hynny ddim yn ddrwg i gyd

Pobol yn laru, technoleg, a heriau rhoi tawelwch meddwl i gleifion – y meddyg teulu Dr Catrin Elis Williams sy’n sôn am y newid sydd wedi gorfod digwydd yn ei gwaith bob dydd yn sgil covid.

Mae’n siarad ar ddiwrnod mawr – y diwrnod y cyflawnwyd y clinig brechu ola’ ym Meddygfa Bodnant.

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o glipiau fideo ar BangorFelin360 gan wahanol bobol yn sôn am sut mae pethau wedi bod arnyn nhw yn y gwaith mewn cyfnod digynsail.

Côr Dre yn ymarfer eto

Y côr wedi ailgychwyn, yn canu’r hen a’r newydd

Uchafbwyntiau tymor “gwahanol iawn” i Glwb Pêl-droed Aberystwyth

Gan ei fod ar bigau’r drain yn edrych ymlaen at yr Ewros, Gruffydd Huw sy’n helpu cefnogwyr Aberystwyth i fodloni eu “ffics” pêl-droed, trwy edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r tymor.

Ewch i BroAber360 i weld pa chwaraewyr sy’n dod i’r brig, beth oedd ei hoff gêm a beth oedd “rhyddhad mwyaf y tymor”. Ydych chi’n cytuno â’i ddewisiadau?

Tymor gwahanol iawn yn 2020-21!

Cipolwg yn ôl ar dymor CPD Aberystwyth

Llun yr wythnos

Diolch i Lona Mason am fod y diweddaraf i rannu ei hoff wâc leol ar BroAber360, ac am rannu’r llun arbennig yma o’r daith!

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

 

Straeon bro poblogaidd yr wythnos

  1. Pobi yn agor ei ddrysau yn yr hen fanc, gan Sioned Young ar DyffrynNantlle360
  2. Datblygiad Tai Cae Rhosydd, gan Gareth Llwyd ar Ogwen360
  3. Delyth Evans o Silian yn ail fel Prif Ddramodydd, gan Dylan Lewis ar Clonc360