Mae’r pandemig wedi tanlinellu’r ffaith fod ein cymdeithas yn sobor o anghyfartal, ac mae yn hen bryd datrys y sefyllfa.

Dyna gri Helen Antoniazzi sy’n Gyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu Chwarae Teg, yr elusen sy’n hybu hawliau merched…