Mae gweithio gydag actores Fyddar* ar ddrama newydd sy’n cymharu gorthrwm y Gymraeg gyda gorthrwm defnyddwyr iaith arwyddo, wedi “agor byd” dramodydd o Gaerdydd …

 

*Byddar – defnyddir y briflythyren i ddynodi pobol fyddar sy’n defnyddio iaith arwyddo

byddar – methu clywed neu drwm eu clyw