Hwrê! Mae diwedd y cyfnod clo ar y gorwel! A bydd y mwyafrif o hen bobl sy’ wedi cael y brechlyn yn dal i fethu gadael y tŷ a gobeithio, ar fyr o dro, y gall pobl iau hefyd ei gael er mwyn dechrau gadael eu pedair wal drachefn.