I America’r 1950au a’r mudiad hawliau sifil mae’r traddodiad jazz avante garde yn perthyn, ac mae Cymro wedi mynd ati ar yr albwm newydd Cwmwl Tystion nid yn unig i dalu teyrnged i ddylanwad y mudiad hwnnw, ond i’w blethu â hanes Cymru a Chymreictod.