Yn ôl y darogan, mae’r pregethu Prydeinig wedi dechrau o ddifri’ a’r cynnig diweddara’ ydi gorfodi cyrff cyhoeddus i chwifio baner Jac yr Undeb uwchben y Ddraig Goch. Yn ôl y disgwyl, dydi’r croeso ddim yn fawr yn y blogfyd…