Mae’r effaith emosiynol o weithio ar ward coronafeirws wedi “rhoi straen aruthrol” ar ymarferwyr meddygol o bob oed, yn ôl adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddechrau’r wythnos gan Goleg Brenhinol y Meddygon