Yn ôl pôl piniwn gan ITV wythnos diwethaf, roedd 39% o’r rhai a holwyd yng Nghymru o blaid annibyniaeth.

Ymhlith y papurau Prydeinig a roddodd sylw i hyn, roedd y Daily Express.

Ac roedd ei ddarllenwyr, y tu draw i Glawdd Offa, wrth eu bodd gyda’r cyfle unigryw hwn i watwar ac edliw.

Dyma ddetholiad bach o blith eu hymatebion ar wefan y papur…