Fel arfer, byddai marwolaeth rhywun oedd dros ei gant ddim yn cyrraedd y newyddion. Dyna, wrth gwrs, ddigwyddodd gyda Chapten Tom. Nodweddodd ei gyfnod o amlygrwydd y llynedd un ochr i’r pandemig oedd yn gadarnhaol, sef pobl yn cyd-dynnu ac eisiau helpu ei gilydd. Mewn gwirionedd, mae’r awydd hwnnw wedi diflannu braidd erbyn hyn, ac ar ôl i bethau fynd yn ôl i’r hen normal newydd, alla i ddim ond â helpu teimlo y byddwn ni oll