Mae dynes fusnes o Wynedd wedi ysgrifennu llyfr coginio llawn rysetiau gan aelodau o gymunedau lleiafrifol ethnig yng Nghymru, mewn ymateb i boblogrwydd y mudiad Bywydau Du o Bwys.