Mae un o gŵn Heddlu Dyfed-Powys wedi ennill gwobr wedi iddo arwain ei reolwr, yr heddwas Peter Lloyd, at leoliad mam a’i babi blwydd ar lethr serth… a hynny ar ei shifft gyntaf wrth y gwaith.