Dychmygwch ddeffro bore fory, a chlywed ar newyddion Radio Cymru, bod POB PLENTYN A PHERSON yn y trefi canlynol wedi marw:

Machynlleth

Aberaeron

Y Bala

Aberteifi

Y Drenewydd

Mae pob un o’r trefi hynny’n llawn cyrff meirw. Does neb ar ôl yn fyw.

Dychmygwch glywed wedyn fod NEB yn fyw yn y mannau hyn ’chwaith:

Blaenau Ffestiniog

Dolgellau

Llambed