Mae newid mawr wedi bod ym mhatrwm ffilmio Rownd a Rownd, yr opera sebon fu’n dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed dros y Dolig.

Oherwydd y corona, bu yn rhaid rhoi’r gorau i ffilmio golygfeydd mewn cartrefi go-iawn ym Môn, a symud y gwaith i stiwdio bwrpasol yn Llangefni.

Ffilmio pennod y Nadolig

Mae’r gyfres yn cyflogi 27 o actorion craidd a 100 o weithwyr teledu, ac mae tros 1,000 o benodau wedi eu darlledu ar S4C.

Oherwydd y corona, bu yn rhaid rhoi’r gorau i ffilmio golygfeydd mewn cartrefi go-iawn ym Môn, a symud y gwaith i stiwdio bwrpasol yn Llangefni.

Mae’r gyfres yn cyflogi 27 o actorion craidd a 100 o weithwyr teledu, ac mae tros 1,000 o benodau wedi eu darlledu ar S4C.

Cymru

Blwyddyn heriol i Rownd a Rownd yn dod i ben gyda dathliad pen-blwydd

Bydd pennod arbennig o’r rhaglen yn cael ei darlledu noson Gŵyl San Steffan