Bron flwyddyn union yn ôl i heddiw, ro’n i ar bigau’r drain. Ar ôl ffilmio bob awr, ar hyd a lled Cymru – roedd Waliau’n Siarad ar fin cael ei ddangos ar S4C. Fy ‘job iawn’ gyntaf fel cyflwynydd teledu. Ro’n i wrth fy modd yn archwilio adeiladau, yn cyfweld, ac yn gweithio gyda thîm teledu ‘go-iawn’. Ond roedd un peth yn fy mhoeni, ac yn draenio’r pleser allan o lansio cyfres. Un peth yn pigo yng nghefn fy meddwl – doeddwn i ddim yn edrych fel cyflwynydd.