Doedd athrawon ddim yn bod yn afresymol nac yn gorliwio’u pryderon tros agor ysgolion yn union wedi’r Nadolig.

A dyna pam ei bod yn anodd deall sut yr aeth hi’n gymaint o anhrefn tros drefniadau addysg ar ddwy ochr Clawdd Offa.