Fel tipyn ohonon ni, fe dreulies i oriau di-rif yr wythnos ddiwetha’ yn dilyn etholiad America. Fe ddechreues i ar BBC a Sky, cyn deall bo’ mwy o sbort i gal rwle arall – a dyna lle fues i wedyn yn syllu’n syn ar CNN.