Gan nad oedd yn bosib cynnal y ffotomarathon arferol yn Aberystwyth yn ddiweddar, cynhaliwyd hi’n rithiol gyda dros 150 yn cymryd rhan – rhai o mor bell i ffwrdd â Seland Newydd.