Mae Cadeirydd S4C wedi datgelu wrth Golwg mai’r hyn sy’n ei wylltio fwyaf, o safbwynt dyfodol yr iaith, yw’r “garfan o bobol yng Nghymru – dosbarth canol, addysgedig – sydd wedi ceisio gwthio eu syniadau personol nhw ynglŷn â chywirdeb ieithyddol, ar bawb arall.”

Daeth Rhodri Williams yn Gadeirydd S4C ym mis Ebrill eleni, ond ar droad y ganrif bu yn Gadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 1999 a 2004.