Mae cynllun gwerth £4 miliwn wedi ei lansio’r wythnos hon i warchod anifeiliaid a thirlun hynod mynyddoedd y Carneddau yn Eryri.

Mae yno blanhigion ac anifeiliaid prin fel y frân goesgoch a cheffylau gwyllt.