Mae gan y canwr sy’n drymio dair sengl newydd allan…

Mae Betsan Haf Evans wedi bod mewn bandiau Cymraeg ers ei dyddiau ysgol nôl yn y 1990au, yn drymio ac yn canu lleisiau cefndir.

Ond wrth iddi nesáu at ddathlu pen-blwydd arbennig, roedd y gantores yn awyddus i gamu i flaen y llwyfan.

Mae newydd ryddhau’r sengl ‘Ti Werth y Byd’ fel artist solo dan yr enw ‘Betsan’, a bwriad ei chân roc fywiog yw codi ein calonnau yn y cyfnod corona.