Mae Morgannwg ar eu gorau pan mae Cymry wrth galon y tîm cyntaf, yn ôl Alun Rhys Chivers…

 

Yn dilyn Haf pan fu i Gymdeithas yr Iaith lansio ymgyrch yn pwyso am wneud y Gymraeg yn iaith chwaraeon a hamdden yng Nghymru, mae canfed tymor Morgannwg yn glwb criced dosbarth cyntaf wedi dod i ben, yn eironig, gydag ymadawiad Owen Morgan, yr unig Gymro Cymraeg ymhlith y chwaraewyr.