Ar ôl symud yn ôl i Gymru bum mlynedd yn ôl, fe benderfynodd David Thomas ac Anthony Rees sefydlu distyllfa jin mewn hen feudy ar eu fferm yn Sir Gaerfyrddin. Bellach mae Jin Talog wedi ennill llu o wobrau ac yn cael ei yfed gan gwsmeriaid ym mhedwar ban byd…