Yr Athro Emyr Lewis yw Pennaeth Adran Y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyn hynny roedd yn gyfreithiwr am dros 35 mlynedd gan arbenigo mewn cyfraith fasnachol a chyhoeddus. Mae o hefyd yn brifardd ac yn byw yng Nghwm Tawe.

Mewn sgwrs gyda chylchgrawn Golwg, dyma’r Athro i’n harwain i mewn ac allan o’r Undeb Ewropeaidd…