Ro’n i’n mynd i ysgrifennu am Donald Trump a’i salwch y tro hwn.

Sôn efallai mor anodd y mae hi wedi bod i gydymdeimlo â dyn fu mor brin o dosturi at eraill gydol ei gyfnod yn y Tŷ Gwyn, a thrwy gydol ei fywyd am wn i.