Er bod pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y Gwasanaeth Iechyd, ni fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cydymffurfio.