Mae Llywodraeth San Steffan yn dal i ystyried Llywodraeth Cymru yn israddol iddi, ac mae Bil dadleuol yn adlewyrchu hynny’n glir, yn ôl academydd.

Ac mae Dr Greg Davies yn dweud bod agwedd Llywodraeth Prydain yn “peryglu” dyfodol y Deyrnas Gyfunol.

Mae ‘Bil y Farchnad Fewnol’ wedi ennyn ymateb cryf gan bobol o bob perswâd gwleidyddol, ac wedi tanio gofidion am Brexit, yr undeb, a dyfodol datganoli.