Mae orielau ac amgueddfeydd Cymru wedi cael yr hawl i ailagor eu drysau ers diwedd Gorffennaf. Bu Golwg yn holi sut maen nhw wedi dygymod â’r heriau…