Tros yr Haf mae Gweinidog Addysg Cymru wedi rhoi addewid bod arian grant ar gael i godi ysgol gynradd Gymraeg newydd ym Merthyr Tudful.

Mewn ymateb i gwestiwn gan Delyth Jewell AS Plaid Cymru mewn cyfarfod rhithiol o’r Senedd ym mis Gorffennaf, cadarnhaodd Kirsty Williams fod grant ar gael.

Ac mae Delyth Jewell, sy’n un o Aelodau’r Senedd tros ardal Dwyrain De Cymru, yn falch o’r ymrwymiad.