Prynu llai ond prynu’n dda yw’r ateb i’r broblem, meddai Patrick Joseph, y dylunydd dillad sy’n byw yn Sir Ddinbych…

 Gyda phwyslais cynyddol ar brynu llai o ddillad er mwyn lleddfu’r effaith mae’r diwydiant ffasiwn cyflym yn ei gael ar newid hinsawdd, mae un dylunydd dillad cynaliadwy yn dweud bod y sefyllfa bellach yn “argyfwng”.