Mi fuodd yna ddadl am annibyniaeth yn Senedd Cymru ac Owen Donovan ar seneddhome.com yn disgrifio beth ddigwyddodd…