‘Edrych, draw acw ymhell … dechrau llyn! Llyn Tegid? Llyn y Bala? Beth arall all fod! Rydw i yno… Dim ond cyrraedd i’w wneud nawr…’