Mae’r trafod ar le Cymru yn stori caethwasiaeth a gormes yn parhau ar nation.cymru ac arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi ailafael yn ei drafodaeth yntau. Wrth ymddiheuro am ddefnyddio’r gair ‘reparations’ i alw am iawndal i Gymru am ormes economaidd, fe eglurodd hefyd pam fod angen gweld y darlun cyfan…