Mae Aelod Seneddol Ynys Môn wedi cael “dipyn o ram dam” gan ffermwyr yr ynys am bleidleisio yn erbyn cynnal safonau bwyd fydd yn cael ei fewnforio ar ôl Brexit.

“Dw i’n meddwl ei bod hi wedi ein bradychu ni braidd,” meddai Cadeirydd undeb amaeth NFU Môn wrth gylchgrawn Golwg.

Mae ffermwyr ledled gwledydd Prydain yn poeni fod gan y Bil Amaeth y potensial i’w gwneud yn bosib mewnforio bwyd rhad, o safon is na’r hyn sy’n cael ei gynhyrchu yma ar hyn o bryd.