Beth fyddwch chi’n ei wneud yn y swydd newydd? 

Dw i’n gyfrifol am sicrhau fod neges Cymdeithas yr Iaith yn cael ei chlywed – drwy baratoi Datganiadau i’r Wasg, gosod cynnwys ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol, a chynnal sgyrsiau efo gwleidyddion. Dw i’n cydweithio’n agos efo gwirfoddolwyr y Gymdeithas, sy’n gwneud gwaith gwych dros yr iaith.

Oes yna hanes o ymgyrchu tros yr iaith yn y teulu?