Mae Eddie Jones, prif hyfforddwr tîm rygbi Lloegr, wedi penderfynu peidio â chwyno’n swyddogol wrth World Rugby am berfformiad y dyfarnwr Pascal Gauzere yn dilyn y golled o 40-24 yn erbyn Cymru yng Nghaerdydd ddoe (dydd Sadwrn, Chwefror 27).

Fe wnaeth y Ffrancwr roi dau gais dadleuol i Gymru yn ystod hanner awr agoriadol y gêm y naill i Josh Adams a’r llall i Liam Williams.

Dywedodd Martin Johnson, cyn-gapten Lloegr, fod y cais i Adams yn “ddyfarnu gwarthus”, tra bod Sam Warburton, cyn-gapten Cymru, yn cydnabod hawl Lloegr i fod yn “gandryll”.

Ac mae’r drafodaeth am Louis Rees-Zammit yn bwrw’r bêl ymlaen cyn cais Liam Williams yn dal i rygnu ymlaen.

Cyn cais Adams, cafodd Lloegr gerydd yn sgil eu diffyg disgyblaeth ac wrth i Owen Farrell drosglwyddo neges y dyfarnwr, cymerodd Cymru y gic gosb yn gyflym wrth i Dan Biggar gicio’n lletraws i’r ystlys i ddwylo’r asgellwr.

Cafodd protestiadau’r Saeson eu hwfftio gan y dyfarnwr ar y pryd.

Ildiodd Lloegr 14 o giciau gosb yn ystod y gêm, o’u cymharu â naw gan Gymru, ac maen nhw bellach wedi ildio 13.6 cic gosb ar gyfartaledd yn eu tair gêm gyntaf.

Cydnabod diffyg disgyblaeth

Er tegwch i Ben Youngs, mewnwr Lloegr, diffyg disgyblaeth ac nid penderfyniadau’r dyfarnwr oedd yn gyfrifol am y canlyniad.

“Ein diffyg disgyblaeth oedd thema’r gêm,” meddai.

“Fe gawson ni ein hunain mewn sefyllfa i fwrw iddi a cheisio ennill ond yn anffodus, doedden ni jyst ddim wedi gallu cywiro diffyg disgyblaeth.

“Pan ydych chi’n ildio pwyntiau hawdd, rydych chi’n mynd i roi eich hunain dan bwysau ac yn y pen draw, roedden nhw [Cymru] wedi gallu crafu blaenoriaeth.

“Pob clod i Gymru am fanteisio, ond doedd ein disgyblaeth ni ddim lle’r oedden ni’n disgwyl iddi fod.

“Roedd hi’n debyg iawn pan chwaraeon ni yn erbyn yr Alban.

“Dyna’r peth mwyaf siomedig i fi ac mae’n rhywbeth mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â fe’n gyflym a’i ddileu o’n gêm ni.”

Llun o Eddie Jones yn gwenu

Rygbi

Cymru v Lloegr: “fydd y ci dim yn gallu bwyta’i fwyd, na’r wraig”

Eddie Jones yn gwrthod beio’r dyfarnwr ac yn ofni’r canlyniadau posib pe bai’n gwneud hynny ar ôl i Loegr golli

Cymru

Cymru’n dathlu’r Goron Driphlyg

Tîm Wayne Pivac wedi sicrhau’r tlws gyda buddugoliaeth o 40-24 dros Loegr yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd