Bydd blaenasgellwr Gleision Caerdydd a Chymru, Ellis Jenkins, yn chwarae ei gêm gystadleuol gyntaf ers dros ddwy flynedd y penwythnos yma.

Bydd yn dechrau i’w ranbarth yn erbyn Connacht ddydd Sadwrn.

Daw hyn wedi iddo sgorio cais yn ystod gêm gyfeillgar y penwythnos diwethaf yn erbyn y Gweilch.

Cyn hynny doedd y gŵr 27 oed, a gafodd dair llawdriniaeth yn ystod ei adferiad, heb chwarae ers anafu ei ben-glin yn ddifrifol yn eiliadau olaf gêm Cymru yn erbyn De Affrica ym mis Tachwedd 2018.

Er iddo gael ei gario oddi ar y cae, cafodd Ellis Jenkins ei enwi’n seren y gêm – ond mae ei yrfa wedi bod ar stop ers hynny gan hefyd fethu’r cyfle i gynrychioli ei wlad yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn 2019.

Mae wedi ennill 11 cap dros Gymru yn ogystal â chael ei ddewis yn gyd-gapten Cymru gyda Cory Hill yn ystod taith i’r Unol Daleithiau yn 2018.

‘Magu hyder a gwên ar ei wyneb’

Mae cyfarwyddwr rygbi dros dro Gleision Caerdydd, Dai Young, yn falch o weld y blaenasgellwr yn ôl yn chware.

“Mae’n wych gweld Ellis yn ôl ac yn adeiladu ar y gêm gyfeillgar wythnos diwethaf, sy’n sicr o fod wedi bod yn gêm fawr iddo ddod drwyddi yn feddyliol,” meddai.

“Fe wnaeth waith gwych, a gwella wrth i’r gêm fynd yn ei blaen. Roedd hefyd yn fwy hyderus wrth i’r gêm fynd yn ei blaen ac roedd hi’n braf ei weld yn cerdded oddi ar y cae gyda gwên ar ei wyneb, sef y peth pwysig.”

Ar hyn o bryd mae Gleision Caerdydd un safle y tu ôl i Connacht, sydd hefyd â gêm mewn llaw, a dim ond un pwynt uwch ben y Scarlets.

Mae dau chwaraewr rhyngwladol hefyd yn dychwelyd i’r garfan wedi i Rhys Carré a Lloyd Williams gael eu rhyddhau o garfan chwe gwlad Cymru dros y penwythnos.

Rygbi

Ellis Jenkins yn dychwelyd ar ôl dwy flynedd allan ag anaf

Mae disgwyl i flaenasgellwr Gleision Caerdydd ddychwelyd i herio’r Gweilch ddydd Gwener (Chwefror 12)