Mae Rob Page yn dweud ei fod e eisiau aros yn rheolwr tîm pêl-droed Cymru tan ddiwedd ei gytundeb.

Daw ei sylwadau wrth i Gymru herio Latfia mewn gêm ragbrofol ar gyfer Ewro 2024 yn Riga heno (nos Lun, Medi 11).

Mae’n dweud bod gan y cefnogwyr “ddisgwyliadau” ar ddiwedd yr ymgyrch hon, ar ôl i Gymru gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd y llynedd a’r ddwy Ewros ddiwethaf.

“Mae yna genhedlaeth o gefnogwyr sydd wedi gweld Cymru’n cymhwyso ar gyfer cystadlaethau mawr,” meddai.

“Mae colli chwaraewyr yn gwneud y gwaith yn fwy anodd, ond mae disgwyliadau’n dweud y dylen ni fod yn cymhwyso.

“Dydy hi ddim mor hawdd â hynny.

“Byddwn ni’n parhau i geisio cymhwyso ar gyfer pob twrnament.

“Mae’r canlyniadau y noson o’r blaen wedi mynd o’n plaid ni.

“Tan ei bod hi’n fathemategol amhosib, fe wnawn ni ddal i drio.

“Mae gyda fi waith i’w wneud – dw i eisiau cymhwyso i fi, fel cefnogwr Cymru fy hun.

“Fel rheolwr, dw i eisiau bod yn y swydd hon am weddill fy nghytundeb.

“Dw i wir yn mwynhau gweithio gyda’r grŵp yma o chwaraewyr.

“Rydyn ni mewn diwydiant lle mae angen i chi ennill gemau pêl-droed.

“Rydyn ni mewn cyfnod o newid hefyd.”

50fed cap i Connor Roberts

Pe bai’n chwarae heno, byddai Connor Roberts yn ennill ei 50fed cap dros Gymru.

Ond pedwar fydd ddim yn chwarae yw Keiffer Moore a Joe Morrell, sydd wedi’u gwahardd, ynghyd â Wes Burns a Wayne Hennessey sydd wedi’u hanafu.

“Nawr mae gyda fi bron i 50 o gapiau dros fy ngwlad, ac all neb fynd â hynny oddi wrtha i,” meddai Connor Roberts.

“Dw i wedi cael profiadau anhygoel – Cwpan y Byd, Ewros, cwpwl o goliau a llwyth o amserau hapsu yng nghrys Cymru.

“Felly gobeithio y gall hynny barhau am gwpwl o flynyddoedd, o leiaf.”

Gemau’r gorffennol

Mae Cymru’n bedwerydd yng Ngrŵp D ar hyn o bryd.

Dim ond dwywaith o’r blaen mae Cymru a Latfia wedi herio’i gilydd.

Cymru enillodd y ddwy gêm, heb ildio’r un gôl.

Daeth y gêm gyntaf rhwng y ddwy wlad yn Riga fis Awst 2004, wrth i John Hartson a Craig Bellamy sgorio mewn buddugoliaeth o 2-0 mewn gêm gyfeillgar.

Daeth yr ail gêm ddiwethaf fis Mawrth eleni, pan sgoriodd Kieffer Moore unig gôl y gêm yng Nghaerdydd.

Cymru a De Corea’n gyfartal ddi-sgôr

Alun Rhys Chivers

Ochenaid o ryddhad i Rob Page wrth i’r tîm ddod oddi ar y cae heb bryderon mawr am anafiadau cyn teithio i Latfia