John Eustace, is-hyfforddwr QPR, yw’r ffefryn i olynu Steve Cooper fel rheolwr Abertawe yn ôl nifer.

Roedd Eustace, 41, ar y rhestr fer pan wnaeth Abertawe benodi Steve Cooper fel eu prif hyfforddwr ym mis Mehefin 2019.

Wedi’i eni yn Solihull, dechreuodd Eustace ei yrfa yn Coventry City ac aeth ymlaen i chwarae i Stoke City, Watford a Derby County, tra’i fod hefyd wedi cael cyfnodau ar fenthyg gyda Dundee United, Middlesbrough a Hereford.

Ar ôl ymddeol oherwydd anaf difrifol i’w ben-glin, dechreuodd Eustace ei yrfa reoli gyda Kidderminster Harriers yn 2016.

Yn dilyn hynny, ymunodd â QPR fel cynorthwyydd i Steve McClaren.

Cafodd gyfnod fel rheolwr dros dro QPR gofalwr ar ddiwedd tymor 2018-19 cyn dychwelyd i’w rôl fel is-hyfforddwr ar ôl i Mark Warburton gael ei benodi.

Llu o enwau

Mae’n debyg bod Abertawe’n gobeithio gwneud apwyntiad cyflym ar ôl cyhoeddi bod Steve Cooper yn gadael.

Mae Michael Appleton o Lincoln hefyd wedi cael ei enwi fel opsiwn, er ei fod yn treulio amser i ffwrdd o’r clwb ar hyn o bryd wedi iddo ddatgelu yn gynharach y mis hwn fod ganddo ganser y ceilliau.

Fel Eustace, roedd Appleton ymhlith y rhai a ddaeth yn agos at swydd yr Elyrch ddwy flynedd yn ôl cyn i Cooper gael ei benodi.

Mae un o hyfforddwyr Abertawe Alan Tate yn gobeithio symud i reolaeth, tra bod cyn-hyfforddwr dan 23 y clwb Cameron Toshack hefyd yn debygol o fod ymhlith llu o enwau sydd â diddordeb yn y swydd.

Steve Cooper

Adroddiadau y bydd Steve Cooper yn gadael Abertawe

Mae’r clwb yn obeithiol o wneud penodiad cyflym wrth iddynt geisio ffeindio ei olynydd, gyda darpar ymgeiswyr eisoes yn cael eu hystyried