Ar ôl ennill Rali Croatia dros y penwythnos, fe wnaeth Elfyn Evans dalu teyrnged i Craig Breen.

Bu farw’r Gwyddel 33 oed yr wythnos ddiwethaf wrth gwblhau prawf ar gyfer Rali Croatia.

Aeth Evans a’i gyd-yrrwr ar y blaen yn y rali ddydd Sadwrn wrth i ras Thierry Neuville ddirwyn i ben yn gynnar, ac fe lwyddon nhw i ddal gafael ar eu mantais gan ennill yn y pen draw o 27 eiliad yn erbyn Ott Tänak.

Dyma’u buddugoliaeth gyntaf ers Rali’r Ffindir yn 2021.

“Rydyn ni wedi bod yn agos [at ennill] sawl gwaith rŵan,” meddai Elfyn Evnas.

“Ond dydyn ni ddim cweit wedi dod â’r cyfan at ei gilydd.

“Roedd hi’n bwysig cael hon ar y bwrdd a dw i’n amlwg wedi cael rhyddhad i raddau o ran hynny.”

Teyrnged

Ond doedd dim dathlu ar ôl y ras yn dilyn marwolaeth Craig Breen, wrth i’w gyd-yrwyr ei gofio a thalu teyrnged iddo.

“Mae’n anodd gwybod y peth iawn i’w ddweud,” meddai Elfyn Evans.

“Mae hi wedi bod yn wythnos anodd i bawb a dw i’n meddwl bod holl deulu’r WRC yn gallu bod yn browd o’r ffordd maen nhw wedi dod ynghyd i dalu teyrnged i Craig.

“Mae’n dangos ei gymeriad yn wych, a pha mor boblogaidd oedd o yn y parc gwasanaethu.

“Aethon ni i weld ei deulu yr wythnos ddiwethaf, a’u dymuniad nhw hefyd oedd ein bod ni’n gwneud yn siŵr ein bod ni’n mwynhau ein hunain.

“Wnaethon ni addo iddyn nhw y bydden ni, ac yn amlwg roedden ni’n medru gwneud hynny.

“Ond, wrth gwrs, rŵan fod y cyfan drosodd, mae ein meddyliau’n troi’n ôl atyn nhw ar yr adeg anodd hon.”

Mae Elfyn Evans yn gydradd ar y brig ar gyfer y bencampwriaeth â Sébastien Ogier ar ôl pedair rownd allan o 13.

Fydd Ogier ddim yn cystadlu eto tan Rali Sardenia ym mis Mehefin, ond bydd Elfyn Evans yn ôl ar yr heol ar gyfer Rali Portiwgal fis nesaf.

‘Oherwydd Gareth Roberts roedd Craig Breen mor boblogaidd yng Nghymru’

Alun Rhys Chivers

Mae Emyr Penlan, Elfyn Evans a rhaglen Ralio ar S4C ymhlith y rhai sydd wedi talu teyrnged i’r Gwyddel Craig Breen