Fydd Gŵyl Seiclo Aberystwyth ddim yn digwydd eleni.

Ond mae’r trefnwyr yn gobeithio sefydlu pwyllgor newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Maen nhw wedi diolch “i bawb sydd wedi cymryd rhan, wedi gwirfoddoli ac wedi gwylio dros y blynyddoed”.

Maen nhw wedi diolch i’w noddwyr hefyd, gan gynnwys Cyngor Tref Aberystwyth.

Maen nhw’n gwahodd unrhyw un sy’n awyddus i’w helpu i ebostio info@abercyclefest.com