Mae’r cyn-athletwr Darren Campbell wedi’i benodi’n bennaeth rasys gwib a rasys cyfnewid byr Athletau Prydain.

Enillodd e’r fedal arian yn y 200m yng Ngemau Olympaidd 2000 ac aur Olympaidd yn y ras gyfnewid 4x100m yn 2004.

Bydd e’n cydweithio â’r cyn-athletwr Tim Benjamin, pennaeth rasys gwib a rasys cyfnewid hir y corff.

Mae’r Cymro Christian Malcolm wedi croesawu’r ddau benodiad “gwych i’r gamp”.

Ymateb Darren Campbell

Ers ymddeol yn 2006, mae Darren Campbell wedi datblygu gyrfa fel sylwebydd.

Yn fwyaf diweddar, mae e wedi llunio hunangofiant gyda’r Cymro Cymraeg Trystan Bevan, yn trafod ei gyfnod yn ymarfer ac yn chwarae pêl-droed yng Nghymru, yn ogystal â’i fagwraeth ym Manceinion.

“Dw i’n falch iawn o dderbyn y rôl yma ac o gael gweithio gyda Tim, Christian a Sara [Syminton, cyfarwyddwr perfformio],” meddai.

“Dw i’n teimlo mai dyma’r adeg iawn i fi fod ynghlwm wrth y gamp eto.

“Dw i wedi cyffroi yn sgil yr arweinyddiaeth newydd a’r cyfeiriad newydd mae’n symud iddo drwy roi athletwyr yn gyntaf.

“Pan o’n i’n cystadlu, dw i ddim yn teimlo ein bod ni bob amser wedi cael yr hyn roedd ei angen arnom, a doedd dim cefnogaeth iawn.

“Dw i’n gwybod y galla i ddod â’r profiad a’r cymorth hwnnw er mwyn sicrhau bod gan athletwyr yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i fod yn llwyddiannus.”

Mae Chris Jones o Athletau Cymru wedi’i benodi’n bennaeth gwytnwch dros dro.

 

Chwaraeon

Y Cymro a’r gwibiwr Olympaidd

Mae Darren Campbell wedi ennill medal Olympaidd, hyfforddi Jonah Lomu i redeg yn gyflym, ac newydd sgrifennu llyfr am ei fagwraeth gyda gangsters