Mae ITV wedi cyhoeddi’r deg cystadleuydd fydd yn ymddangos ar raglen ‘I’m a Celebrity’ eleni.

Bydd y sêr yn dychwelyd i Gastell Gwrych ger Abergele am yr ail flwyddyn yn olynol, ar ôl i gyfyngiadau teithio’r pandemig rwystro’r cynhyrchwyr rhag cynnal y rhaglen yn y jyngl yn Awstralia.

Roedd Prif Weinidog Awstralia, Scott Morrison, wedi dweud ei bod hi’n rhy fuan i allu sicrhau hawliau ffilmio eto eleni.

Does dim Cymro wedi enwi ar y rhestr eleni, ond ymysg yr enwau mwyaf cyfarwydd mae’r cyflwynydd teledu Richard Madeley, y coreograffydd Arlene Phillips, a’r cyn bêl-droediwr David Ginola. Yn 78 oed, Arlene Phillips yw’r cystadleuydd hynaf i gymryd rhan.

Ymhlith ye enwau eraill mae’r cyflwynydd teledu Louise Minchin, y gantores Frankie Bridge, actor Emmerdale Danny Miller, y deifiwr Olympaidd Matty Lee, DJ Radio 1Xtra Snoochie Shy, y cynhyrchydd cerddoriaeth Naughty Boy a’r athletwraig Paralympaidd Kadeena Cox.

Fe fyddan nhw’n wynebu nifer o dreialon, sydd fel arfer yn ymwneud â bwyd neu anifeiliaid gwyllt, gydag un o’r deg yn ennill teitl Brenin neu Frenhines y Castell.

Oherwydd lleoliad gwahanol y gyfres dros y ddwy flynedd diwethaf, mae’r treialon hynny wedi adlewyrchu nodweddion Cymreig yn hytrach nag Awstralia, gyda chymeriadau cyfarwydd fel Kiosk Kev yn newid i Kiosk Cledwyn.

Yr awdur a chyflwynydd, Giovanna Fletcher, gafodd ei choroni yn Frenhines y Castell am y tro cyntaf y llynedd, gyda phennod gyntaf y gyfres yn denu 14.3 miliwn o wylwyr – y mwyaf yn hanes y rhaglen.

Y Deg Seleb:

Lein-yp I’m a Celebrity 2021. Llun: ITV.
  • Arlene Phillips, coreograffydd
  • Danny Miller, actor a seren cyfres sebon Emmerdale
  • David Ginola, cyn bêl-droediwr
  • Frankie Bridge, cantores
  • Kadeena Cox, athletwraig ac enillydd medal aur Paralympaidd
  • Louise Minchin, darlledwr a chyn-gyflwynydd BBC Breakfast
  • Matty Lee, deifiwr ac enillydd medal aur Olympaidd
  • Naughty Boy, cynhyrchydd cerddoriaeth
  • Richard Madeley, cyflwynydd teledu a newyddiadurwr
  • Snoochie Shy, DJ gorsaf Radio 1Xtra

I’m a Celebrity Get Me Out of Here i ddychwelyd i Gastell Gwrych

Y gyfres y llynedd yng Nghastell Gwrych oedd yr ail gyfres fwyaf poblogaidd ers i’r rhaglen ddechrau