Mae menter newydd, sydd wedi creu’r ystafell ddianc (escape room) Gyntaf yn y Gymraeg, wedi ehangu i greu gêm gartref ar gyfer y Nadolig.

Fe wnaeth criw o ffrindiau o Landdewi Brefi sefydlu menter JENGYD ar gyfer Gŵyl Bro eleni, wrth iddyn nhw geisio meddwl am weithgaredd a oedd yn addas yn ystod y pandemig.

Ar ôl cael llwyddiant bryd hynny, mae’r trefnwyr – Dorian, Iwan, Elan, Enfys, Lynet ac Emyr – yn gweld potensial a phenderfynu mynd ag e ymhellach.

Mae’r ystafell ddianc wedi ei seilio ar Operation Julie, a oedd yn ymchwiliad adnabyddus gan yr heddlu i gyffuriau yn y 1970au, gyda llawer o’r ymchwiliad hwnnw yn digwydd yng nghefn gwlad Ceredigion.

‘Lot o bobol yn chwilfrydig’

Dros y penwythnos, fe aeth y criw â’r garafán i Ffair Nadolig Pontrhydfendigaid, ac fe brofodd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion lleol.

“Gath e lot o sylw,” meddai Enfys Hatcher Davies, un o griw JENGYD, wrth siarad â golwg360 am eu llwyddiant diweddar a’u dyheadau ar gyfer y dyfodol.

“Roedd lot o bobol yn chwilfrydig, ac yn aros i siarad â ni.

“Doedd dim cliw gan bobol beth oedd ystafell ddianc, ac roedd y cysyniad yn eitha’ dieithr.

“Roedd e’n sicr yn destun siarad ar y diwrnod, ac fe aeth hi’n grêt.”

Eira mawr yn anrheg Nadolig?

Mae’r criw hefyd wedi creu fersiwn ar bapur o’r ystafell ddianc, a fydd yn cael ei gwerthu dros gyfnod y Nadolig.

Yn wahanol i’r garafán, mae’r amlen wedi ei seilio ar ddigwyddiad Eira Mawr 1982, pan ddisgynnodd troedfeddi o eira ledled Prydain.

“Mae e fel rhyw fath o amlen o her, lle rydych chi’n ceisio datrys posau a chodau,” meddai.

“Mae’r cyfan yn cael ei werthu mewn un amlen, ac yr un cysyniad â’r garafán mewn ffordd, ond does dim rhaid i chi symud o ford y gegin.

“Roedd rhai yn y Ffair Nadolig yn fwy tueddol o fynd am yr amlen, achos roedd yr holl beth am y garafán yn ofni lot o bobol!

“Roedd sawl un yn prynu’r amlenni er mwyn ei chwarae dros y Nadolig, a’i chwblhau gyda theuluoedd.”

Ar y gweill

Mae’r criw yn gobeithio y bydd JENGYD yn gallu bod yn fusnes bach maes o law, ar ôl cyfnod yn “arbrofi”.

“Fe gawson ni lot o sgyrsiau am le y’n ni’n mynd nesaf,” meddai.

“Rydyn ni’n sicr eisiau mynd â’r garafán i leoliadau.

“Yn y Ffair Nadolig, fe wnaeth dipyn o ddysgwyr ddangos diddordeb hefyd, gan eu bod nhw eisiau gweithgareddau gwahanol i wneud, ac roedd dipyn o athrawon eisiau cael y garafán i’r ysgolion.

“Byddwn ni’n mynd ar Ionawr 2 i Ffostrasol, gan fod dipyn o bobol wedi prynu talebau fel anrhegion Nadolig, a bydd y talebau ar gyfer y diwrnod hwnnw.

“Mae gyda ni fwriad o fynd wedyn unwaith bob mis neu ddau fis, yn dibynnu ar y galw.”

Mae gan y criw ychydig o syniadau newydd hefyd, a fyddai’n cael eu gwireddu yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron y flwyddyn nesaf.

Jengyd

Jengyd… o garafán yng Ngheredigion

Prosiect criw lleol i gyflwyno’r ystafelloedd dianc cyntaf yn y Gymraeg

Marchnad Nadolig Bont

Enfys Hatcher Davies

Beth sy’n digwydd yn y Pafiliwn heddi? 

Agor ystafelloedd dianc cyntaf Bangor

“Rydym yn aml wedi mwynhau Escape Rooms wrth ymweld â threfi a dinasoedd eraill felly roedd yn gwneud synnwyr llwyr i ni lansio ein menter ein hunain”