Casgliad o’r jôcs Nadolig gwaetha’ posib yn arbennig ar eich cyfer…

Be sy’n ddu, gwyn, ac yn difaru yn y bore?

Pen-mawr-gwin

Beth sy’n ddu, gwyn, a gyda trwyn sy’n sgleinio’n goch?

Mŵ-dolff

Pwy sy’n dwad dros y Bryn?

Neb, mae Bryn Terfel yn rhy dal

Pa greadur sy’n hoffi cystadlu yn yr Elf-steddfod?

Y côr-ach

Pwy sy’n hel clecs ar draws y byd?

Sïon Corn

Pam nad ydi Santa yn hoffi mynd i lawr simne?

Mae’n diodde o Clos-troffobia

Beth mae Sion Corn yn gwisgo ar ei drwyn wrth glirio stablau’r ceirw?

Peg y gogledd

Beth ydi enw chwaer digywilydd Siôn Corn?

Ann Rheg

Pam bod Sion Corn yn dew?

Am ei fod o’n gwneud dim byd am 364 diwrnod y flwyddyn

Beth sydd gan wleidydd gonest, cyfreithiwr caredig a Sion Corn yn gyffredin?

Does yr un o’r tri yn bodoli.

Be sydd byth yn helpu i glirio ar ôl cinio Dolig?

Y Pwdryn Nadolig

Beth sydd gan y Nadolig a gweithio i S4C yn gyffredin?

Panics munud olaf, pryder ariannol, anwybodaeth llwyr ynglŷn â beth ydach chi’n mynd i’w gael – ac mae yna o leiaf un twrci i’w baratoi erbyn dydd Nadolig.

Beth sydd gan Sion Corn a’r Tywysog William yn gyffredin?

Mae’r ddau yn cael lot o sylw am hedfan tua unwaith y flwyddyn.

Nofelau newydd ar gyfer y Nadolig gan T Llew Indiana Jones (Cyhoeddwyd gan wasg y Lol-la-la-la)

Harri Potter a’r Stafell Ddirgel

Cysgod y Batman

Mor-ladron y Caribî: Traed Mewn Cyffion

Martha, Jac a’r Saith Samurai

Un Nos Ola Death Star

Ac Yna Clywodd Sŵn y Titanic yn Suddo