Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Rhoi caniatâd cynllunio llawn i barc antur yng Nghwm Afan

Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Byddwn yn gweithio’n gyflym i droi ein gweledigaeth yn realiti a chreu ased newydd ar gyfer twristiaeth yng Nghymru,” meddai’r datblygwyr